demens.nu

Voordracht De Meeuw

Op zondag 20 oktober om 10u30 komt Dr. Eric Stienen ons een boeiend verhaal vertellen over de meeuw. Zijn bevindingen en beschouwingen zijn verrassend voor zowel zij die de meeuw als lastpost zien als voor zij, die telkens weer positief getroffen worden bij het zien van deze intrigerende, fiere, franke vogel. Hij vertelt ons ook dat de “zeemeeuw “eigenlijk niet bestaat, maar een volksgezegde is aan zee. Het is de meeuw... noch meer, noch minder!

Dr. Eric Stienen is verbonden aan het Instituut voor Natuur- en  Bosonderzoek waar hij verantwoordelijk is voor het onderzoek naar zeevogels en andere vogels die graag langs onze kust vertoeven. Broedende zeevogels zijn Eric’s specialiteit. Al bijna dertig jaar volgt hij het wel en wee van tot de verbeelding sprekende kustbroedvogels zoals de visdief en de grote stern.  Ook minder charismatische soorten als meeuwen boeien hem mateloos. Hij onderzoekt hun trekgedrag, de hofmakerij, het opvoeden van hun kroost en de interactie met de mens. Hij komt tot verrassende inzichten.

Bij ons aan zee zijn veel mensen ze liever kwijt dan rijk. Meeuwen zorgen voor overlast en schade, vallen mensen aan en bevuilen onze stedelijke omgevingen (!?)  Op basis van zijn onderzoek zal  Dr. Stienen uit de doeken doen waarom de grote meeuwen zo dicht bij de mensen leven en geeft hij u een kijkje in de wondere wereld van de meeuw. Verwacht u aan boeiende meeuwenverhalen en een geheel nieuwe kijk op het leven van de meeuwen. Kortom een wijs verhaal met klank en beeld en achteraf uiteraard ook kansen voor vraagstelling.