demens.nu

Vrijzinnige citaten

Iets afbreken is gemakkelijker dan iets opbouwen. Daarom heb je op deze wereld veel meer destructieve dan construc­tieve mensen.

Grote mensen praten over ideeën. Gewone mensen praten over gebeurtenissen. Kleine mensen praten over anderen. (Indiaans spreekwoord)

De grootste ontdekking van mijn generatie is dat een mens zijn leven kan veranderen, door zijn gedachten te verande­ren. - William James

Niets ter wereld kan een man met de juiste mentale instelling ervan weerhouden zijn doel te bereiken. Niets ter wereld kan een man met de verkeerde mentale instelling helpen. - Thomas Jefferson

Leef elke dag alsof het je laatste is. Leer elke dag alsof je eeuwig zult leven. - Mahatma Gandhi

Er zijn twee vormen van egoïsme. De eerste is als ik mezelf het genoegen doe om mezelf een genoegen te doen. De tweede is als ik mezelf het genoegen doe om anderen een genoegen te doen. - Anthony De Mello

Hoe minder je een schild aan de buitenkant nodig hebt en hoe meer je een geraamte aan de binnenkant ontwikkelt, hoe meer je mens wordt in plaats van als een insect te leven. - Els De Schepper

Wie met zijn hoofd in de wolken loopt en met zijn voeten op de grond, is een waarlijk groot mens.

Mijn broek en vest zijn vermagerd.

Er wordt tegenwoordig meer geld besteed aan borstvergro­tingen en Viagra dan aan een onderzoek naar Alzheimer. Tegen 2040 zullen er veel ouderen zijn met mooie borsten en reusachtige erecties maar die allemaal vergeten zijn wat ze ermee kunnen doen. - Hyman Rickover

Vergeet nooit wie je bent, want de wereld zal dat ook niet. Maak er je sterkte van, dan kan het nooit je zwakheid zijn. Gebruik het als je schild en het zal nooit kunnen gebruikt wor­den om je te kwetsen. - Tyrion Lannister

“Morgen zijn we 35 jaar getrouwd. Hoe zullen we dat vie­ren?” - “Wat dacht je van een minuut stilte?” - Wiet Van Broeckhoven

Als je troebel water met rust laat, wordt het vanzelf helder. - Lao-Tse

Ik heb niks tegen god. Het is alleen zijn fanclub die proble­men schept.